Γύψινες διακοσμήσεις

Τρισδιάστατες επενδύσεις

Οι 3D επενδύσεις τοίχων ενδείκνυνται τόσο για εσωτερικούς, όσο και για εξωτερικούς χώρους. Χαρίζουν υψηλή αισθητική σε κάθε περιβάλλον, δημιουργώντας προοπτική και ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, που διαφέρει!

« 1 της 2 »